Activitats mes de Desembre

dia 7
-conferència sida ( sala d'actes )
1 BAT A i B ( 8 : 45 - 9 : 40 )

dia 12
TALLER ANTI -TABAC ( AULA )
1 ESO A 9 : 40 - 10 : 35
/ 1 ESO B 10 : 35 - 11 : 30

2 ESO A 12 : 00 - 12 : 50 /2 ESO B 12 : 50 - 13 : 40

AULA MÒBIL D'ESTUDIS ( sala d'actes + Aula )
4 ESO C1 - 9 : 40 / 4 ESO c2 - 10 : 35
4 ESO A1 - 12 : 00 / 4 ESO A2 - 12 : 50
4 ESO B1 -15 : 20 / 4 ESO B2 - 16 : 10


dia 20, 21 , 22 , 23
-Excursió a Madrid 2 BAT

dia 22
-Lliurament butlletins 1r trimestre
-
Festa cloenda 1r trimestre