Setmana de 1 al 7 de març

Dijous dia 4 de març

Taller Adolescencia i alcohol (Sala d'actes)
3 ESO A 9:40 a 11:30
3 ESO B 12:00 a 13:40
3 ESO C 15:20 a 17:00


Taller antitabac
1 ESO A 8:45 /1ESO B 9:40
2 ESO A 10:35
2 ESO B 12:00 / 2 ESO C 12:50
(Canó móbil)

Divendres dia 5 de març

Acaba 2 trimestre

Taller Adolescencia i alcohol (Sala d'actes)
1 ESO A 8:45 a 10:35
1 ESO B 10:35 a 12:50

Diumenge dia 7 de març

Reunió del projecte Comenius a Cassino (Itàlia)
Marxen:Núria Sorribes, Pepita Serramona i Maria Bañeres